Skip links

Warunki Rejestracji do VAT Spółki LTD

Proces rejestracji spółki LTD jako Vatowca w Anglii zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni.
Aby wniosek o został zaakceptowany należy spełnić określone przez urząd wymogi a także odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Jednym z warunków progowych jest NIN (brytyjski numer ubezpieczeniowy) dyrektora spółki.

Urząd pyta między innymi o:
Szacowany obrót firmy w ciągu roku;
Kupno/sprzedaż na terenie UE (należy podać wartości);
Zaangażowanie w wywóz/przywóz/tranzyt towarów do/z krajów spoza EU;
Konto bankowe spółki LTD;
A także:
Dokładnie opisany rodzaj wykonywanej działalności, jakie produkty/usługi sprzedaje firma;
Kopie umów, kontraktów, ofert, które określają dokładnie jaki towar/usługę sprzedaje firma;
Inne dokumenty potwierdzające działalność firmy;

W każdej chwili możecie Państwo złożyć zapytanie o możliwość zakupu gotowej spółki LTD już zarejestrowanej na VAT na adres mail manager@drozd.biz

Imię: *
Email: *
Numer tel:
Rodzaj biznesu: