Skip links

Rejestracja Spółki LTD

Rejestracja Spółki LTD

– wnosimy opłatę urzędową za rejestrację spółki,
– wpisujemy do rejestru udziałowców,
– wpisujemy do rejestru dyrektora spółki,
– ustalamy okresy rozliczeniowe z Companies House,
– ustalamy okresy rozliczeniowe z HM Revenue & Customs,
– wnioskujemy o numer pracodawcy PAYE (jeżeli dyrektor posiada NIN-National Insurance Number)
– wnioskujemy o kody do obsługi spółki w urzędach,

Rejestrujemy dla Państwa spółkę LTD w oficjalnym rejestrze spółek Companies House

Imię: *
Email: *
Numer tel:
Rodzaj biznesu: