(+48) 888 838 848 biuro@drozd.biz

Polityka Prywatności

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub publikacje zawarte na www.drozd.biz akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel drozd.biz zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób drozd.biz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników drozd.biz

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj www.drozd.biz

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje Podstawowe
Administratorem danych osobowych jest Trip Maker LTD z siedzibą 70A Beverley Road, Hull, HU3 1YD, UK. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi pośrednictwa i doradcze jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: biuro@drozd.biz lub adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Trip Maker LTD z siedzibą 70A Beverley Road, Hull, HU3 1YD, UK.

Cel Przetwarzania Twoich Danych Przez Trip Maker LTD.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług.
Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, nazwa i adres firmy, branża, są niezbędne w celu :
– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, zapewnienia prawidłowej obsługi bezpośredniej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
– prowadzenia danych statystycznych,
– zapewnienia zasady rozliczalności,
– wykonania prawidłowych rozliczeń podatkowych i księgowych,

Gwarancja Spełnienia Przez Trip Maker LTD Wszystkich Twoich Praw Wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych
– prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Trip Maker LTD ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Trip Maker LTD czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
a. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
b. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Trip Maker LTD danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Trip Maker LTD usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość Przechowywania Danych Przez Trip Maker LTD
Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

Udostępnianie danych Osobowych
Trip Maker LTD może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Trip Maker LTD może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie przedsiębiorcą lub osobą pracującą. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania

– SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego e-booka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci, ewentualnie danych dodatkowych o które zostaniesz poproszony. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Płeć jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

– ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez drozd.biz wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system płatności.
W tym przypadku tylko właściciel systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze systemu płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

– NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości  z drozd.biz rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-booków (szkoleń), usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów drozd.biz
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych drozd.biz.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

– INNE FORMULARZE
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie drozd.biz i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez drozd.biz nie podlegają Polityce Prywatności.

– COOKIES (Ciasteczka)
Niektóre obszary drozd.biz mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Warunkiem działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies

– KOMENTARZE
Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
2. naruszają prawa osób trzecich
3. są wulgarne lub obsceniczne
4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne
5. są reklamą
6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową
7. zawierają treści pornograficzne

– Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających w/w postanowienia, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe, obraźliwe albo zbędne.
– Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami.
W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

– PARTNERZY
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach drozd.biz.

– WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Stworzyłem drozd.biz, aby pomagać użytkownikom osiągnąć sukces w życiu poprzez zachowanie równowagi. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję.
Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Zawarte na drozd.biz moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z moją własną.

Drozd.biz oraz jego właściciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.
Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny.
Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.